آیا می‌‏توان وجه سفارش را به صورت اقساطی پرداخت نمود؟

خیر. پرداخت وجه سفارش به صورت اقساطی ممکن نیست.

آیا می‌‏توان وجه سفارش را به صورت اقساطی پرداخت نمود؟