نحوه ارسال محصول توسط نسل زیبا به چه صورت است ؟

ارسال در شیراز توسط پیک نسل زیبا و در شهرستان ها توسط پست جمهوری اسلامی ایران ( پست پیشتاز ) خواهد بود.

نحوه ارسال محصول توسط نسل زیبا به چه صورت است ؟