چه روش هایی برای پرداخت و ثبت سفارش وجود دارد ؟

جهت پرداخت و ثبت سفارش دو روش وجود دارد:

1 – روش کارت به کارت مبلغ و ثبت سفارش

2 – خرید اینترنتی

جهت مطالعه بیشتر در مورد نحوه خرید لطفا اینجا کلیک کنید.

چه روش هایی برای پرداخت و ثبت سفارش وجود دارد ؟