چگونه می توانم از کد تخفیف استفاده کنم ؟

در صورتی که کد تخفیف دریافت کرده اید ، می توانید در قسمت کد تخفیف در سبد خرید ، کد را وارد نموده و دکمه اعمال کوپن را بزنید تا تخفیف اعمال شود و مبلغ تخفیف کسر شود.

چگونه می توانم از کد تخفیف استفاده کنم ؟