در صورت تمایل به عضویت در گروه فروشندگان و معرفان نسل زیبا و شروع به درآمد زایی با فروش محصولات با کیفیت نسل زیبا می توانید با عضویت و پر کردن فرم زیر کد بازاریابی و یا کد معرف دریافت کنید ، با معرفی کردن محصولات نسل زیبا به دوستان و آشنایان خود و قرار دادن کد معرف خود در اختیار آنان ، با خرید آنان از سایت نسل زیبا ، به ازای هر خرید ، 15 درصد از کل مبلغ خرید به حساب شما واریز خواهد شد